zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
CMS

Oferta

Indywidualna

W ramach naszej oferty świadczymy następujące usługi:

Odwirusowanie komputera : usuwanie wirusów, trojanów, spyware, czyszczenie komputera ze złośliwego oprogramowania reklamowego, dialerów, malware'u. Oczyszczenie rejestru systemu ze zbędnych wpisów aby komputer działał jak najszybciej. Zainstalowanie zbioru poprawek systemu Windows, podnoszących jego bezpieczeństwo oraz oprogramowania antywirusowego, które ochroni komputer przed podobnymi problemami w przyszłości.

Instalacja Windows bez utraty danych : zainstalowanie systemu operacyjnego Windows 98, XP lub Vista wraz z zestawem uaktualnień Service Pack, kompletem najnowszych sterowników, konfiguracja łącza internetowego oraz instalacja oprogramowania antywirusowego do jego optymalnego działania. Komputer będzie w pełni gotowy do pracy i korzystania z internetu. Jesteśmy w stanie przeinstalować system bez utraty danych, nawet w przypadku gdy poprzedni Windows nie ładuje się. Backup danych odbywa się przez uruchomienie na komputerze zewnętrznego systemu, dającego dostęp do plików, a następnie ich zgranie na przenośny dysk USB, po czym można bez przeszkód formatować partycję systemową.
Uwaga: Instalujemy oprogramowanie jedynie z nośników dostarczonych przez klienta.

Konfiguracja systemu Windows : instalacja pełnego zestawu sterowników i oprogramowania (odtwarzacze, przeglądarki archiwizatory, kodeki, antywirusy), ustawienie połączenia internetowego, konfiguracja konta pocztowego.

Instalacja nowych urządzeń : Podłączenie i konfiguracja nowych urządzeń, kart rozszerzeń oraz napędów.

Konfiguracja łącza internetowego : Konfiguracja routera, instalacja i konfiguracja podłączenia do internetu przez modem: Neostrada, Livebox, UPC (Chello), Aster, iPlus, Blueconnect. Konfiguracja sieci bezprzewodowych WiFi.

Rozwiązywanie problemów software'owych : Usunięcie najpopularniejszych usterek konfiguracyjnych (np. brak dźwięku w komunikatorach internetowych typu Skype).
Odzyskiwanie konta Windowsa zabezpieczonego hasłem : Usunięcie zapomnianego hasła użytkownika Windows, które uniemożliwiało korzystanie z systemu.

Tworzenie stron internetowych : Współpracująca z nami firma zaprojektuje strony internetowe, sklepy internetowe, logotypy, ulotki i wizytówki.

Archiwizacja danych : zapisanie cennych danych na nośnikach CD/CD-RW/DVD lub dyskach twardych.
 

Dla Firm

Stałe umowy serwisowe


Jedną z form działania naszej firmy jest świadczenie obsługi technicznej w oparciu o stałe umowy serwisowe. Coraz większe grono naszych Klientów korzysta z tej formy współpracy, gdyż gwarantuje ona obniżenie kosztów eksploatacji systemu informatycznego, pozwala na planowanie wydatków związanych z informatyką przy zwiększeniu bezpieczeństwa pracy.

Umowa serwisowa określa zakres świadczonych usług i wymagane czasy reakcji, jej zapisy są każdorazowo indywidualnie negocjowane. Dzięki temu treść umowy serwisowej jest optymalnie dostosowana do wymagań Zleceniodawcy.

Proponujemy naszym Klientom obsługę infrastruktury informatycznej na bazie
Umowy Serwisowej z wykupionym pakietem godzin i gwarancją czasu reakcji

Jest to umowa przeznaczona przede wszystkim dla tego grona Klientów, dla których ciągłość pracy systemu informatycznego jest krytyczna dla bezpieczeństwa biznesowego. W ramach umowy Zleceniodawca otrzymuje ustalony pakiet godzin do wykorzystania przy pracach administracyjnych i pomocy technicznej oraz gwarantowane czasy reakcji serwisu dla poszczególnych poziomów awarii.

W ramach umowy zobowiązujemy się do utrzymywania infrastruktury informatycznej Zleceniodawcy w stanie stałej gotowości do pracy, prowadzimy stały monitoring kluczowych elementów, z wyprzedzeniem informujemy o punktach grożących awarią.

Stała opieka administracyjna zapewnia

właściwą konfigurację poszczególnych elementów infrastruktury,
zapewnienie bezpieczeństwa danych i monitorowanie stanu zabezpieczeń,
szybką reakcję na wszelkie nieprawidłowości.

W przypadku awarii gwarantujemy

dostępność specjalistów, niezbędnych do szybkiego rozwiązania problemu,
przystąpienie do czynności serwisowych w czasie określonym w umowie,
opcjonalnie udostępniamy sprzęt zastępczy na czas naprawy sprzętu uszkodzonego.

Powyższa umowa może dotyczyć całego środowiska informatycznego lub jego fragmentów, szczególnie istotnych dla Zamawiającego. W celu dostosowania świadczonych usług do wymagań Klienta - umowy zazwyczaj zawierają dodatkowe, indywidualnie negocjowane elementy.

Aby otrzymać szczegółowe informacje o umowach serwisowych lub spotkać się z naszym ekspertem, prosimy o kontakt z działem obsługi Klienta.

 

Asysta techniczna


Zadania stawiane przed działami IT często wymagają realizacji dodatkowych projektów, znajdujących się poza kompetencjami lokalnych działów IT lub też wymagających dodatkowych zasobów ludzkich na czas wdrożenia.

Proponowana przez nas usługa Asysty Technicznej umożliwia dostarczenie Klientowi wysokowykwalifikowanej kadry technicznej do realizacji poszczególnych projektów, odciążając w ten sposób działy IT lub dostarczając inżynierów systemowych o specjalistycznych kwalifikacjach, wymaganych tylko w określonej fazie projektu.

Usługa umożliwia zmniejszenie nakładów bieżących na utrzymanie lokalnych działów IT oraz optymalizację wykorzystania posiadanych zasobów, dostarczając specjalistów z poszczególnych dziedzin tylko w momentach, gdy są oni niezbędni. Równocześnie usługa Asysty Technicznej zapewnia dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry informatycznej stosownie do potrzeb Klienta.

 

Outsourcing usług serwisowych


Proponowany przez nas outsourcing administracji i serwisu infrastruktury informatycznej ma na celu zminimalizowanie nakładów finansowych i czasowych Klienta ponoszonych na utrzymanie w ruchu, dobór oraz rozwój nowoczesnych systemów informatycznych firmy, przy jednoczesnym zwiększeniu jakości i efektywności obsługi użytkowników.

Nasze udokumentowana, wieloletnia praktyka w świadczeniu usług serwisowych gwarantuje Klientom najwyższej jakości obsługę wykwalifikowanego i doświadczonego serwisu. Współpraca partnerska z największymi producentami sprzętu i oprogramowania zapewnia wsparcie producentów przy doborze i rozwoju systemów oraz możliwość negocjacji w imieniu naszych Klientów specjalnych cen i rabatów.

W ramach usługi outsourcingu oferujemy:

Audyt stanu infrastruktury IT oraz inwentaryzację sprzętu komputerowego i peryferiów, licencji na oprogramowanie, okresów gwarancji. Pozwala on przeanalizować i zabudżetować potrzeby i przyszłe nakłady na pion IT.

Analizę kosztów eksploatacji. Umożliwia ona poznanie nakładów na eksploatację środków IT (np. sumaryczne koszty wykonywanych w firmie wydruków plus koszt wydruku jednej strony) oraz zaproponowanie najekonomiczniejszego rozwiązania.

Doradztwo informatyczne przy planowaniu infrastruktury, z uwzględnieniem przyszłych potrzeb oraz wymagań korporacyjnych. Wcześniejsze zaplanowanie kierunków i sposobu rozwoju w korelacji z posiadanymi zasobami pozwala zminimalizować ponoszone koszty i zracjonalizować planowane zakupy oraz poprawnie planować przyszłe budżety.

Doradztwo w doborze sprzętu, oprogramowania i wykorzystywanych technologii pomaga dopasować rozwiązania przystosowane do specyfiki firmy, minimalizuje ryzyko szybkiego starzenia moralnego, zapewnia niezbędną rozwojowość i skalowalność rozwiązań, ekonomiczne uzasadnienie nakładów oraz pozwala zminimalizować TCO (total cost of ownership całkowite nakłady na utrzymanie) infrastruktury informatycznej.

Szkolenia użytkowników. Mają na celu zaznajomienie użytkowników z używanym przez nich oprogramowaniem. Zwiększają efektywność pracowników oraz stopień wykorzystania funkcjonalności oprogramowania.

Opiekę informatyczną nad serwerami i środowiskiem sieciowym (firewall, sieć, switche) w tym również priorytetową reakcję na ewentualne awarie ze skróconym czasem interwencji.

Opiekę administracyjną nad serwerami i środowiskiem sieciowym, a w tym:

zaplanowanie i utrzymywanie polityki bezpieczeństwa,
zarządzanie firewallem oraz zaplanowanymi regułami dostępu do sieci wewnętrznej,
instalacja najnowszych poprawek do oprogramowania serwerowego (bezpieczeństwa oraz funkcjonalnych),
monitoring pracy serwerów sieciowych,
monitoring aplikacji do backupu wykonywania kopii bezpieczeństwa zgodnie z ustaloną wcześniej polityką,
prace administracyjne tworzenie, kasowanie, zmiany w kontach i grupach użytkowników, adresach e-mail, dostępie do zasobów zarówno w sesji zdalnej jak i w siedzibie Klienta.
Opiekę serwisową i administracyjną nad użytkownikami i komputerami klienckimi, a w tym:
hot-line pomoc telefoniczna przy rozwiązywaniu bieżących problemów użytkowników,
interwencja technika serwisu w siedzibie Klienta w przypadku niemożności rozwiązania problemu przez hot-line,
okresowe, ustalane indywidualnie prace konserwacyjne w siedzibie Klienta.
Pomoc w formalnościach serwisu gwarancyjnego.
Pogwarancyjny serwis sprzętu i peryferiów.
Inne usługi informatyczne.

Powyższe usługi, składające się na outsourcing informatyczny, mają na celu zapewnienie Państwu rzetelnej obsługi technicznej, nie tylko na poziomie bieżących awarii sprzętu czy oprogramowania, lecz również na polu planowania i rozwoju.

Prawidłowe zaplanowanie infrastruktury IT i późniejsza fachowa jej obsługa umożliwiają znaczące zwiększenie MTBF (mean time between failures średni czas pomiędzy awariami) pracy całego systemu oraz zredukowanie nakładu środków i czasu przeznaczonego na rozwój i utrzymanie IT (TCO). Pozwalają one również zwiększyć wydajność i stopień wykorzystania całego środowiska informatycznego Przedsiębiorstwa.

 

Technologie Internetowe


Posiadamy udokumentowaną praktykę w tworzeniu rozwiązań internetowych oraz systemów rozproszonych opartych o technologie internetowe.

Współpracy z naszymi Klientami nie traktujemy jako pojedynczego zlecenia.

Pomagamy naszym Klientom skutecznie realizować długofalowe cele marketingowe, doradzamy najlepsze i ekonomicznie uzasadnione rozwiązania.

Traktujemy sukces naszego Klienta jako własny.

W naszym portfolio znajduje się szeroka gama gotowych rozwiązań internetowych - od systemów wspierających tworzenie stron internetowych i portali korporacyjnych do specjalizowanych systemów bazodanowych i raportujących wykorzystywanych w ramach firmowych intranetów. Jesteśmy gotowi przygotować nowe rozwiązania, dostosowane do specyficznych potrzeb naszych Klientów.

Oferujemy:

tworzenie stron www, portali firmowych, stron produktowych,
tworzenie grafiki internetowej i animacji na potrzeby serwisów www,
wdrożenia systemów zarządzania treścią,
intranety korporacyjne, ekstranety,
systemy internetowej komunikacji B2B,
specjalizowane narzędzia dla kampanii internetowych,
internetowe oprogramowanie bazodanowe,
migrację stron internetowych do narzędzi CMS (Content Management System),
optymalizację stron internetowych,
narzędzia przyjazne dla wyszukiwarek internetowych.

Bezpieczeństwo sieci

Przechowywane w firmie dane często stanowią podstawowy kapitał przedsiębiorstwa - od ich bezpieczeństwa zależy nie tylko utrzymanie przewagi konkurencyjnej, lecz często także bezpieczeństwo biznesowe Kontrahentów. Nieautoryzowane udostępnienie lub utrata danych spowodować mogą nieodwracalne szkody dla całej firmy.

Polityka bezpieczeństwa informacji polega nie tylko na wdrażaniu technologii i procedur zapobiegających utracie lub nieautoryzowanemu udostępnieniu danych lecz również na poprawnym zarządzaniu informacją.

Posiadamy wieloletnią praktykę w:

audytach bezpieczeństwa systemów informatycznych i oprogramowania,
planowaniu prawidłowej polityki bezpieczeństwa i dostępu do informacji,
projektach i wdrażaniu systemów ochrony danych,
testach penetracyjnych sieci.

Dostarczamy i wdrażamy:

firewalle,
narzędzia do wykrywania ataków (IDS),
szyfrowane, bezpieczne połaczenia pomiędzy oddziałami firm,
systemy ochrony antywirusowej,
systemy archiwizacji i składowania danych.

 

Systemy poczty i pracy grupowej


Poczta elektroniczna stanowi główne medium komunikacji biznesowej oraz istotne medium marketingowe.

Prawidłowo zaprojektowany system pocztowy wraz z systemem obiegu i dystrybucji informacji wpływa na poprawę komunikacji wewnątrz firmy oraz komunikacji z kontrahentami, współpracownikami i potencjalnymi klientami.

Tak jak w przypadku telefonu i faksu - podstawowym wymaganiem stawianym poczcie elektronicznej jest jej sprawność i bezawaryjność. Od sprawnego funkcjonowania systemu pocztowego oraz jego bezpieczeństwa często zależy bezpieczeństwo biznesowe przedsiębiorstwa. Efektywny i bezpieczny dostęp dla pracowników zdalnych często decyduje o szybkości reakcji na zmiany rynkowe i wpływa na utrzymanie konkurencyjności firmy.

Wybór systemu pocztowego oraz usług zintegrowanych powinien być ściśle powiązany z celami biznesowymi firmy i dostosowany do jej specyfiki. Migracja do innego systemu jest zazwyczaj droga i kłopotliwa - tym istotniejsze jest, ażeby wybrane rozwiązania spełniały obecne i przewidywane wymagania, będąc przy tym nowoczesnymi, otwartymi na nadchodzące technologie.

Systemy obiegu dokumentów i pracy grupowej, często tworzone jako rozwinięcie systemu pocztowego również powinny być dostosowane do zmieniających się wymagań i technologii, po to by spełniały swoją funkcję również w przypadku zmiany technologii lub dróg przepływu dokumentów (np. przy restrukturyzacji firmy).

Nowe technologie - jak faks elektroniczny, poczta głosowa, VoIP - coraz częściej integrowane z usługami poczty elektroniczej, wpływają na poprawę komunikacji w firmie, jak również zmniejszenie kosztów przesyłu informacji i jej obróbki. Ich wdrożenie wymaga szerokiej wiedzy i ścisłej współpracy specjalistów na pograniczy informatyki i telekomunikacji. W celu uzyskania najlepszych efektów zarówno faza projektu jak i wdrożenia przeprowadzone muszą być przez specjalistów posiadających doświadczenie we wdrażaniu technologii heterogennych.

Proponujemy:

projekty systemów poczty i pracy grupowej, z uwzględnieniem specyfiki firmy i integracji z istniejącą infrastrukturą informatyczną,
pełne wdrożenia systemów poczty, pracy grupowej, przepływu dokumentów, unified messaging,
migrację systemów do nowszych wersji oraz do systemów innych producentów, wraz z migracją przechowywanych danych,
projekty i wdrożenia systemów pocztowych z dostępęm zdalnym i dla urządzeń mobilnych,
audyty bezpieczeństwa i konfiguracji istniejących systemów pocztowych.

 

Rozwiązania archiwizacji i składowania danych


W obecnych czasach informacja jest jednym z ważniejszych aktywów każdego przedsiębiorstwa. Gwałtowny rozwój technologii powoduje lawinowy wzrost ilości przetwarzanych danych. Ich ochronę należy uznać za jeden z podstawowych priorytetów w procesie projektowania i utrzymania systemów informatycznych.

Systemy składowania i archiwizacji danych powinny zabezpieczać przedsiębiorstwo przed róznymi scenariuszami utraty danych, w tym:

przypadkowym skasowaniem danych przez użytkownika systemu,
programową utratą danych (np. na skutek błędnego działania programu czy systemu operacyjnego),
mechanicznym uszkodzeniem nośnika danych (np. dysku twardego),
kradzieżą sprzętu komputerowego lub nośników,
zdarzeniami losowymi - jak pożar, powódź itp.
Posiadamy udokumentowaną praktykę i śwadczymy usługi z zakresu wdrażania polityk przechowywania i odzyskiwania danych oraz wdrażania i obsługi kompletnych systemów archiwizacji danych.

Od doboru oprogramowania i jego współpracy ze sprzętem zależy możliwość wykonania szybkiego i wiarygodnego backupu oraz czas niezbędny na odtworzenie danych po awarii.

 

Serwery dla małych i średnich firm


System Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 jest zintegrowaną platformą serwerową przeznaczoną dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Umożliwia łatwe i szybkie osiągnięcie korzyści z technologii oraz zwiększenie wydajności pracy.

Niski koszt oprogramowania w porównaniu z jego funkcjami pozycjonuje ten system w czołówce systemów dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Łatwość wdrożenia i administracji pozwala na obniżenie kosztów obsługi technicznej.

Gama wbudowanej funkcjonalności oraz nowoczesność i stabilność wykorzystanej technologii zapewnia bezpieczne i pewne środowisko pracy dla firm do 75 pracowników.

Wśród elementów systemu należy wymienić:

Microsoft Windows 2003 Server - Niezawodny system operacyjny z rozszerzonymi funkcjami zabezpieczeń. Współużytkowanie plików, drukarek i aplikacji. Wykorzystanie rozwiązania Active Directory oraz dostępnych w nim narzędzi.

Usługi Microsoft Windows SharePoint - środowisko współpracy i komunikacji grupowej umożliwiające współużytkowanie dokumentów i informacji.

Microsoft Exchange 2003 - wydajny serwer poczty i pracy grupowej.

Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition - nowoczesny silnik relacyjnej baz danych, umożliwiający uruchamianie aplikacji biznesowych.

Microsoft ISA 2004 Server - uznany firewall, serwer zdalnego dostępu oraz serwer www-cache

Powyżej wymienione możliwości w porównaniu z atrakcyjną ceną zakupu i niskim kosztem utrzymania pozycjonuje Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 w czołówce systemów dla przedsiębiorstw do 75 pracowników. Nowoczesność i bezpieczeństwo rozwiązania oraz zaawansowana współpraca z najpopularniejszymi aplikacjami biurowymi pozwala nie tylko zredukować TCO (Total Cost of Ownership - całkowity koszt utrzymania) systemu lecz także uzyskać oszczędności w wyniku wydajniejszej pracy użytkowników i poprawy przepływu dokumentów i informacji w Firmie.

Nasze doświadczenie we wdrażaniu oraz utrzymaniu sieci opartych na Microsoft Windows Small Business Server gwarantuje naszym Klientom pełne wykorzystanie możliwości oferowanych przez to oprogramowanie.

 

Doradztwo, audyty


Niezwykle szybki postęp w technologiach informatycznych wymaga bardzo przemyślanych decyzji, popartych szeroką i dogłębną wiedzą.

Drobne z pozoru różnice doprowadzić mogą do nieuzasadnionego wzrostu kosztów budowy, utrzymania lub późniejszej modernizacji systemów informatycznych.

Prawidłowa analiza potrzeb Klienta, wieloletnie doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje naszej kadry zapewniają poprawne zaprojektowanie lub zmodernizowanie infrastruktury informatycznej firmy, z uwzględnieniem aktualnych i przyszłych wymagań.

Przynosi to długofalowe korzyści i oszczędności poprzez wykorzystanie odpowiednich technologii, redukcję TCO systemów (Total Cost of Ownership pełny koszt utrzymania) oraz poprawę funkcjonowania i współdziałania poszczególnych komponentów.

Naszym Klientom oferujemy:

Planowanie kompleksowej realizacji lub modernizacji istniejącej infrastruktury teleinformatycznej przedsiębiorstw
Dobór platform pod klucz (sprzęt, oprogramowanie, konfiguracja)
Doradztwo w zakresie technologii firmy Microsoft (dobór, konfiguracja, optymalizacja)
Audyty bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej
Audyty i analizę struktury kosztów IT, redukcję i restrukturyzację TCO infrastruktury IT
Analizę licencjonowania, audyty legalności oprogramowania

 

Oprogramowanie

 

Dział rozwoju oprogramowania CCA wspiera naszych Klientów, dostarczając specjalizowanych programistów, projektantów i analityków systemowych.

Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych, rozproszonych systemów informatycznych, głównie w oparciu o platformę Microsoft .NET i PHP dla systemów rodziny Windows oraz Linux/Unix.


Posiadamy udokumentowaną wiedzę oraz doświadczenie w tworzeniu i analizie:

aplikacji bazodanowych,
systemach przetwarzania danych,
systemach raportujących,
specjalizowanych interfejsach pośredniczących,
systemów internetowych,
systemów obiegu dokumentów,
systemów zarządzania treścią (CMS),
sklepów internetowych,
interaktywnych projektów internetowych.

Doświadczenie w analizie i prowadzeniu projektów informatycznych opartych o technologie firmy Microsoft oraz technologie internetowe, gwarantuje utrzymanie wysokiego poziomu technologicznego i bezpieczeństwa wdrażanych rozwiązań.

Do kompetencji Działu Rozwoju Oprogramowania należą:

projekty systemów i komponentów,
tworzenie kompletnych systemów specjalizowanych do wymagań Klientów,
tworzenie interfejsów programowe pomiędzy komponentami wdrażanych systemów,
tworzenie systemów przetwarzania i konwersji danych,
tworzenie rozwiązań opartych o relacyjne bazy danych i współpracujących z hurtowniami danych, w tym także systemów analitycznych i raportowych,
oprogramowanie rozproszone i ekstranetowe,
analiza istniejących rozwiązań, w tym analiza technologiczna, funkcjonalna i audyty bezpieczeństwa oprogramowania,
zapewnienie wsparcia przy projektach wdrożeniowych,
nadzór inwestorski nad wdrożeniami rozwiązań firm trzecich,
lokalizacja oprogramowania,
oprogramowanie specjalizowane i systemy dedykowane.

 

Integracja systemów IT


Podstawowym zadaniem systemów informatycznych przedsiębiorstwa jest usprawnienie i optymalizacja procesów wewnątrz firmy oraz zapewnienie współpracy systemów wewnętrznych z zewnętrznymi dostawcami danych i usług.

Prawidłowe planowanie struktury, funkcjonalności oraz wynikowy dobór konkretnych rozwiązań systemów informatycznych jest kluczowym elementem zapewnienia nowoczesności technologicznej firmy przy zoptymalizowanych kosztach i wysokim współczynniku zwrotu inwestycji (ROI).

Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie odpowiadają za większość procesów wewnętrznych i komunikacji firmy ze światem zewnętrznym.

Ich niezawodność i wydajność są kluczowymi czynnikami wpływającymi na prawidłowe funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Współpraca pomiędzy poszczególnymi systemami wpływa na sprawność procesów biznesowych i pracochłonność poszczególnych zadań.

Bezpieczeństwo i ochrona informacji jest kluczowym elementem niezbędnym do zachowania konkurencyjności oraz stabilności biznesowej firmy.

Projektujemy, integrujemy i wdrażamy systemy w oparciu o nowoczesne i sprawdzone rozwiązania.

Osiągnięcie celu, którym jest zbudowanie sprawnego, efektywnego systemu informatycznego, wymaga zespolenia działań w różnych sferach techniki komputerowej. Działania te łączą wiedzę z zakresu sieciowych systemów operacyjnych, okablowania strukturalnego, technologii sieciowych i infrastruktury telekomunikacyjnej, w celu stworzenia spójnego systemu informatycznego.

Każdorazowo dobieramy technologię do potrzeb, w oparciu o pełną analizę istniejącej infrastruktury, wymagań biznesowych oraz najlepszych technik i zaleceń producentów systemów. Kładziemy nacisk na automatyzację procesów firmy przy zachowaniu zgodności z wymaganiami korporacyjnymi i ekonomiczności wdrażanych rozwiązań.

Dzięki umowom partnerskim i autoryzacjom wiodących producentów sprzętu i oprogramowania, posiadamy wiedzę specjalistyczną i wsparcie bezpośrednio od zespołów inżynierskich dostawców.

Posiadamy udokumentowaną praktykę w:

projektowaniu i modernizacji kompletnych środowisk informatycznych firm,
wdrażaniu systemów bezpieczeństwa zewnętrznego firewalli, systemów kontroli dostępu i detekcji włamań,
wdrażaniu systemów i polityk bezpieczeństwa wewnętrznego systemów antywirusowych, polityk bezpieczeństwa, polityk awaryjnych,
tworzeniu bezpiecznych systemów dostępu zdalnego dla Pracowników i Kontrahentów,
tworzeniu bezpiecznych połączeń rozległych pomiędzy placówkami firmy,
wdrażaniu i migracji systemów poczty i pracy grupowej,
wdrażaniu systemów bazodanowych i hurtowni danych,
wdrażaniu systemów intranetowych i ekstranetowych,
tworzeniu zintegrowanych systemów faksowych,
integracji aplikacji oraz danych,
wdrażaniu systemów automatycznego monitoringu stanu infrastruktury IT,
tworzeniu systemów archiwizacji i ochrony danych.

Zapewniamy wsparcie we wszystkich etapach procesu integracji:

proces planowania
doradztwo, dobór rozwiązań
testy funkcjonalne i wydajnościowe
integracja struktur informatycznych, sprzętu i aplikacji heterogennych

Zapewniamy skuteczną i zgodną ze światowymi standardami metodykę prowadzenia projektu.

Dzięki niej nawet najbardziej skomplikowane projekty integratorskie kończymy w ramach ustalonego czasu i budżetu. Dzięki wypracowanej niezależności od producentów technologii informatycznych proponujemy rozwiązanie najbardziej funkcjonalne i skuteczne z punktu widzenia interesów Klienta.

Proces integracji traktujemy w sposób kompleksowy zapewniając szkolenia dla użytkowników nowych systemów, poprzez które będą mogli sprawnie wykorzystywać nowe rozwiązania. Często proces wdrożenia jest przeprowadzany w sposób umożliwiający nieprzerwaną pracę Firmy, dla której realizujemy projekt.

 

Sieci


Transmisja danych stała się podstawowym środkiem przekazu informacji - zarówno wewnątrz firmy, pomiędzy oddziałami jak również podstawowym środkiem komunikacji firmy ze światem zewnętrznym.

Nowoczesna, niezawodna i szybka infrastruktura komunikacyjna staje się obecnie podstawą funkcjonowania większości firm, niezależnie od charakteru prowadzonej działalności. Pozwala na efektywne działanie i konkurowanie w warunkach gospodarki rynkowej. Od jej jakości i niezawodności często zależy skuteczność funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

Wdrażamy nowoczesne rozwiązania gwarantujące wymagany poziom bezpieczeństwa i niezawodności komunikacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektów ekonomicznych.

- Sieci lokalne LAN
- Sieci rozległe WAN
- Okablowanie strukturalne
- Elementy aktywne sieci
- Bezpieczeństwo sieci
- Serwery Microsoft
- Zdalny dostęp VPN
- Serwis sieci i serwerów
- Audyty, projekty i wdrożenia

projektowanie sieci komputerowych

Projektujemy i dostarczamy rozwiązania okablowania strukturalnego budynków oraz kompleksów biurowych, pojedynczych biur, centrów danych oraz serwerowni wysokiej dostępności.

Projektujemy systemy okablowania strukturalnego oraz sieciowych elementów aktywnych dla:

- systemów komputerowych biur i budynków,
- systemów telefonicznych i telekomunikacyjnych,
- systemów niskoprądowych budynków,
- systemów telewizji przemysłowej CCTV, systemów kontroli dostępu oraz systemów BMS pracujących przy wykorzystaniu protokołu IP.

Przeprowadzamy audyty i weryfikację działania istniejącego okablowania strukturalnego, zarówno w ramach fizycznej instalacji, jak i poprawności konfiguracji oraz wydajności połączeń logicznych.

okablowanie strukturalne

Tworzymy projekty, oraz instalujemy okablowanie strukturalne AMP NetConnect.

Jako wieloletni certyfikowany przez AMP projektant oraz instalator sieci teleinformatycznych instalujemy okablowanie strukturalne biur, budynków oraz serwerowni zgodne z najnowszymi standardami oraz normami, wraz z pozyskaniem dla wykonywanego projektu opcjonalnej 25 letniej Gwarancji Systemowej producenta.

Dzięki doświadczeniu przy projektach i wdrażaniu dużych rozwiązań, zarówno sprzętowych jak i programowych, dobieramy najefektywniejsze kosztowo i funkcjonalnie rozwiązania dostosowane do aktualnych i planowanych wymagań, przy zachowaniu wysokiej jakości oraz elastyczności systemu okablowania strukturalnego.

 

Data Center
 

Zintegrowanie systemów informatycznych w jednym miejscu to nie tylko wygoda i większy komfort pracy, ale przede wszystkim możliwość zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania usług oraz zabezpieczenia przetwarzanych danych.

Korzyści z wykorzystania Data Center:

bezpieczeństwo serwerów – antywłamaniowa konstrukcja, monitoring 24h/dobę, wysokie standardy przeciwpożarowe, niezawodność zasilania poprzez zastosowanie niezależnych źródeł energii, rezerwowanych generatorem, redundantna klimatyzacja z kontrolą wilgotności pomieszczenia,
    
bezpieczeństwo informacji – kilkustopniowa kontrola dostępu, wydzielone szafy rack na potrzeby serwerów, logi z kontroli dostępu, zasilania oraz monitoringu CCTV,
    
elastyczność – możliwość rozbudowywania lub adaptacji infrastruktury zgodnie
z zapotrzebowaniem Klienta,
    
oszczędności – opłata za miejsce i media wykorzystywane zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem,
    
stały dostęp – dostęp do zasobów możliwy 24h/dobę,
redundancja podstawowych systemów – zasilania, klimatyzacji, systemów sterowania i informowania.

 

Bezpieczeństwo informacji
 

W obecnych czasach INFORMACJA to ważny element kapitału firmy. Właściwe składowanie, przetwarzanie i ochrona danych to jeden z ważniejszych priorytetów w procesie projektowania i utrzymania systemów informatycznych. Globalizacja, w połączeniu z rozwojem konkurencji, coraz większą specjalizacją i rozwojem technologii informacji wymusza stosowanie specjalnych środków dla ochrony danych i właściwego ich przechowywania.

Proponowane przez nas systemy składowania i archiwizacji danych zabezpieczają przedsiębiorstwa przed różnymi scenariuszami utraty danych, w tym:

- przypadkowym skasowaniem danych przez użytkownika systemu
- niezatwierdzoną modyfikacją,
- programową utratą danych (np. na skutek błędnego działania programu czy systemu operacyjnego),
- mechanicznym uszkodzeniem nośnika danych (np. dysku twardego),
- kradzieżą sprzętu komputerowego lub nośników,
- zdarzeniami losowymi - jak pożar, powódź itp.
- niezatwierdzoną modyfikacją

Posiadamy udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu specjalistycznych audytów bezpieczeństwa. Diagnozy informatyczne pozwalają na zbudowanie bezpiecznego środowiska pracy, w którym dane Firmy są właściwie przechowywane i chronione. Nasi specjaliści świadczą pakiet usług w zakresie gromadzenia, odzyskiwania oraz wdrażania i obsługi kompletnych systemów archiwizacji danych.

Oprogramowanie Yosemite Server Backup

Jesteśmy autoryzowanym resellerem oprogramowania archiwizującego Yosemite Backup firmy Barracuda Networks.

Oprogramowanie archiwizacyjne Yosemite Backup jest czołowym oprogramowaniem kompleksowej archiwizacji środowisk serwerowych opartych o technologie Microsoft, Linux i NetWare.

Oprogramowanie Yosemite Backup w przystępnej cenie oferuje zestaw funkcji umożliwiających elastyczną archiwizację zasobów serwerów (Microsoft, Linux, NetWare), aplikacji (np. Ms Exchange, Ms SQL) oraz przechowywanych danych. Oferuje mechanizmy umożliwiające stworzenie procedur i środowiska Disaster Recovery opartego o szeroki wachlarz pamięci masowych taśmowych i dyskowych, w tym bibliotek wirtualnych, streamerów czy też bibliotek taśmowych.

Przemyślana polityka licencyjna oprogramowania oraz zawarte w cenie podstawowej licencji dodatkowe funkcjonalności agentów, umożliwiają stworzenie kompleksowych środowisk archiwizacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w cenie porównywalnej z podstawowymi pakietami funkcjonalnymi innych wiodących producentów.

Dzięki niezawodności, bogatej funkcjonalności oraz współpracy z szeroką gamą systemów operacyjnych, oprogramowanie firmy Baracuda Networks zostało wybrane jako podstawowe oprogramowanie dołączane do sprzętu przez czołowych producentów urządzeń do archiwizacji. Duże możliwości, prostota obsługi oraz przystępna cena powodują, że oprogramowanie Yosemite Server Backup wybierane jest jako podstawowe i jedyne oprogramowanie wykonywania kopii zapasowych dla małych i średnich środowisk sieciowych.Doradztwo, projekty i wdrożenia
 

Podstawowym zadaniem systemów informatycznych przedsiębiorstwa jest usprawnienie i optymalizacja procesów wewnątrz firmy oraz zapewnienie współpracy systemów wewnętrznych z zewnętrznymi dostawcami danych i usług.

Prawidłowe planowanie struktury, funkcjonalności oraz wynikowy dobór konkretnych rozwiązań systemów informatycznym jest kluczowym elementem zapewnienia nowoczesności technologicznej firmy przy zoptymalizowanych kosztach i wysokim współczynniku zwrotu inwestycji (ROI).

Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie odpowiadają za większość procesów wewnętrznych i komunikacji firmy ze światem zewnętrznym.

- Ich niezawodność i wydajność są kluczowymi czynnikami wpływającymi na prawidłowe funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.
- Współpraca pomiędzy poszczególnymi systemami wpływa na sprawność procesów biznesowych i pracochłonność poszczególnych zadań.
- Bezpieczeństwo i ochrona informacji jest kluczowym elementem niezbędnym do zachowania konkurencyjności oraz stabilności biznesowej firmy.


Projektujemy i integrujemy systemy w oparciu o nowoczesne i sprawdzone rozwiązania. Każdorazowo dobieramy technologię do potrzeb, w oparciu o pełną analizę istniejącej infrastruktury, wymagań biznesowych oraz najlepszych technik i zaleceń producentów systemów. Kładziemy nacisk na automatyzację procesów firmy przy zachowaniu zgodności z wymaganiami korporacyjnymi i ekonomiczności wdrażanych rozwiązań.

Dzięki umowom partnerskim i autoryzacjom wiodących producentów sprzętu i oprogramowania, posiadamy wiedzę specjalistyczną i wsparcie bezpośrednio od zespołów inżynierskich dostawców.

Posiadamy praktykę w:

- projektowaniu i modernizacji kompletnych środowisk informatycznych firm,
- wdrażaniu systemów bezpieczeństwa zewnętrznego – firewalli, systemów kontroli dostępu i detekcji włamań,
- wdrażaniu systemów i polityk bezpieczeństwa wewnętrznego – systemów antywirusowych, polityk bezpieczeństwa, polityk awaryjnych,
- tworzeniu bezpiecznych systemów dostępu zdalnego dla Przedstawicieli Medycznych,
- tworzeniu bezpiecznych połączeń rozległych pomiędzy placówkami firmy,
- wdrażaniu i migracji systemów poczty i pracy grupowej,
- wdrażaniu systemów bazodanowych i hurtowni danych,
- wdrażaniu systemów intranetowych i ekstranetowych,
- tworzeniu zintegrowanych systemów faksowych,
- integracji aplikacji oraz danych,
- wdrażaniu systemów automatycznego monitoringu stanu infrastruktury IT,
- tworzeniu systemów archiwizacji i ochrony danych.

 

Optymalizacja i redukcja kosztów
 

Sprawne funkcjonowanie infrastruktury informatycznej jest warunkiem właściwego wykorzystania wszystkich zasobów firmy. Przedsiębiorstwa podążając za zmianami na rynku inwestują w nowe technologie, nie zawsze jednak optymalnie z nich korzystając.

Właściwa analiza potrzeb, z uwzględnieniem aktualnych i przyszłych wymagań, redukuje błędy przy podejmowaniu decyzji dotyczących projektowania lub modernizacji istniejącej infrastruktury teleinformatycznej a tym samym wpływa znacznie na redukcję kosztów wprowadzanych zmian.

Mając wieloletnie doświadczenie na rynku informatycznym proponujemy naszym Klientom działania mające na celu poprawę efektywności kosztowej przedsiębiorstwa. Doradzamy w utrzymaniu właściwego balansu między kosztami pozyskania a dalszą inwestycją związaną z instalacją, użytkowaniem i utrzymaniem zasobów informatycznych firmy.

1. Redukcja kosztów infrastruktury informatycznej:
   a. Analiza struktury wykorzystania zasobów informatycznych
   b. Outsourcing zasobów,
   c. Dobór i optymalizacja technologii oraz urządzeń
   d. Redukcja przestojów
   e. Zmniejszenie kosztów utrzymaniowych

2. Redukcja kosztów telekomunikacyjnych
   a. Analiza i optymalizacja struktury usług telekomunikacyjnych
   b. Dobór dostawców usług telefonicznych i transmisji danych
   c. Wsparcie w procesie negocjacji stawek
   d. Dobór technologii
   e. Optymalizacja i efektywne wykorzystanie sieci rozległej
   f. Konwergencja usług danych i głosu

3. Automatyzacja pracy
   a. Analiza procesów
   b. Automatyzacja zadań
   c. Dobór technologii i zasobów
   d. Zwiększenie produktywności.

 

Infrastruktura IT budynków
 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w:

- doradztwie i projektowaniu sieci i systemów informatycznych dla budynków i kompleksów biurowych,
- projektowaniu systemów sieciowych na potrzeby budynkowych systemów niskoprądowych IP, w tym BMS, CCTV, KD, zarządzanie Windy, system wideo domofonowy, System Parkingowy itp. oraz redundancji tych systemów,
- projektowaniu i analizach zaawansowanej integracji poszczególnych systemów niskoprądowych budynku,
- wsparciu projektów Centralnych Serwerowni Budynkowych oraz Data Center,
- wsparciu Inwestora na etapach analizy założeń funkcjonalnych, projektów integracyjnych i planowania wdrożeń,
- wsparciu Inwestora w zakresie tworzenia wymagań funkcjonalnych dla integracji niskoprądowych systemów budynkowych,
- wsparciu Inwestora w tworzeniu procedur budynkowych dla usług oraz operatorów telekomunikacyjnych,
- wsparciu Inwestora w doborze nowoczesnych, perspektywicznych i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań integracyjnych,
- tworzeniu rozwiązań portalowych na użytek Najemców i Serwisów Budynkowych.
 

Wersja do druku

Our site uses cookies to ensure technical functionality, gather statistics and enable sharing on social media platforms.

Tell me more