zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
CMS

Kariera

 

Specjalista Ds. Wsparcia UĹĽytkownika

ObowiÄ…zki:
Rozwijanie wiedzy specjalistycznej w swoim obszarze biznesowym i aktywna wspóĹ‚praca z osobami opiniotwórczymi z danego obszaru
ZarzÄ…dzanie wiedzÄ… nt. procesów biznesowych i jej zastosowaniem w zespole
Przygotowywanie wymagaĹ„, specyfikacji; tworzenie opisów oraz analiza procesów biznesowych
Monitorowanie zgodnoĹ›ci procesowej w zakresie odpowiedzialnoĹ›ci i przekazywanie dalej problemów zwiÄ…zanych z procesami do innych grup odpowiedzialnych za procesy informatyczne
Wspieranie cyklu ĹĽyciowego oraz operacyjnej stabilność aplikacji poprzez profesjonalne wykonywanie procesów wsparcia informatycznego (zarzÄ…dzanie incydentami, zmianami, problemami, konfiguracjÄ…, wdroĹĽeniem, wiedzÄ…).
Rozwój podstawowych narzÄ™dzi poprzez zastosowanie umiejÄ™tnoĹ›ci i technologii informatycznych, np. zapytania SQL, skrypty, monitoring
Analiza problemów, trzeci poziom wsparcia, okreĹ›lanie oraz wdraĹĽanie procedur przekazywania problemów na wyĹĽsze szczeble
Ocena rozwiązań programowych z perspektywy ryzyka bezpieczeństwa, wdrożenie oraz wykonanie wymaganych procedur analizy ryzyka w systemach oprogramowania
Tworzenie lub dobieranie najodpowiedniejszych metod, technik, standardów dla serwisu
Wspieranie uĹĽytkowników w sprawie zakupów

 

Wymagania:
Wykształcenie wyższe (profil informatyczny lub techniczny)
Znajomość: Sharepoint 2010, XHTML, CSS
Znajomość OpenText Content Server version 10 (Livelink)
Mile widziana znajomość: HTML 5, CSS 3
Mile widziane doświadczenie w I/II linii wsparcia
Mile widziana znajomość: HP Quality Center, MS Project Server, MS SQL Server, VB scripting
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

 

Oferujemy:
StaĹ‚y rozwój kwalifikacji zawodowych
StabilnÄ… pracÄ™ wĹ›ród profesjonalistów
Urozmaicony zakres prowadzonych projektów
Miłą atmosferę w ambitnym i profesjonalnym zespole
PrywatnÄ… opiekÄ™ medycznÄ…

Wersja do druku

Our site uses cookies to ensure technical functionality, gather statistics and enable sharing on social media platforms.

Tell me more