zaloguj siŕ   |    zarejestruj siŕ   |    mapa strony   |
CMS

Systemy internetowe intranetowe

 

Aplikacje czy systemy internetowe to coraz cz─Ö┼Ťciej wykorzystywane narz─Ödzie do usprawnienia pracy w firmie. Zakres jego dzia┼éania mo┼╝e by─ç bardzo szeroki i mo┼╝e obejmowa─ç prawie wszystkie aspekty dzia┼éania firmy: obs┼éug─Ö sprzeda┼╝y, kontakty z klientami, obieg dokumentów i informacji w firmie.

Do czego to służy:

W skrócie: jest to rozbudowana strona internetowa przeznaczona dla pracowników firmy.

Mo┼╝e zawiera─ç takie elementy jak: baza danych klientów, historia kontaktów, rejestr zamówie┼ä, modu┼é fakturowania, modu┼é magazynowy, urlopy i wyjazdy pracowników, raporty analityczne, obieg dokumentacji i inne.

A najwa┼╝niejsze jest to, ┼╝e wszystkie te dane s─ů ca┼éy czas dostepne na bie┼╝─ůco i mog─ů by─ç w ka┼╝dej chwili modyfikowane przez osoby pracuj─ůce w systemie.

Jak to działa?
System i wszystkie dane s─ů umieszczone na jednym centralnym serwerze. Pracownicy ┼é─ůcz─ů si─Ö z serwerem za pomoc─ů zwyk┼éej przegl─ůdarki internetowej. Dane ogl─ůdane przez pracownika s─ů zawsze aktualne poniewa┼╝ s─ů pobierane bezpo┼Ťrednio z serwera. Dane wprowadzone przez jednego pracownika s─ů od razu widoczne dla pozosta┼éych pracowników.

 

Komu to mo┼╝e by─ç potrzebne?
System internetowy wbrew pozorom nie jest przeznaczony wy┼é─ůcznie dla du┼╝ej korporacji. To rozwi─ůzanie mo┼╝e by─ç bardzo przydatne dla ┼Ťredniej czy ma┼éej firmy. Bardzo cz─Östo okazuje si─Ö, ┼╝e taki system, zast─Öpuje wiele ró┼╝nych programów instalowanych na komputerach pracowników i jednocze┼Ťnie ujednolica wykonywanie zada┼ä w firmie. Wszyscy korzystaj─ů z tego samego systemu wi─Öc nie ma miejsca na indywidualne dzia┼éania.

Dzi─Öki systemowi intranetowemu mo┼╝na wyeliminowa─ç najcz─Ö┼Ťciej wyst─Öpuj─ůce informatyczne problemy we firmie:

 • Rozrzucenie wielu ró┼╝nych dokumentów, w ró┼╝nych wersjach na komputerach pracowników

 • Ró┼╝ne wersje zainstalowanych programów lub ich brak stwarzaj─ů problemy przy otwieraniu dokumentów

 • Ci─ůg┼ée przesy┼éanie wielu e-mail pomi─Ödzy pracownikami powoduje zasypywanie skrzynek niepotrzebnymi danymi.

 • Ka┼╝dy pracownik na w┼éasn─ů r─Ök─Ö musi organizowa─ç dane na komputerze. Ka┼╝dy robi to w inny sposób.

 • Przyj─Öcie nowego pracownika na miejsce poprzedniego cz─Östo zwi─ůzane jest z przekazaniem komputera za┼Ťmieconego tysi─ůcem plików. Pliki te s─ů albo nieuporz─ůdkowane lub uporz─ůdkowane wg jakiej┼Ť nieznanej metody.

 • Dost─Öp do danych zgromadzonych na jednym komputerze jest mo┼╝liwy tylko gdy ten komputer jest w┼é─ůczony i pracuje w sieci.

 • Dost─Öp do danych z zewn─ůtrz (gdy pracownik przebywa poza firm─ů) jest cz─Östo niemo┼╝liwy lub bardzo utrudniony.

 • Wysokie koszty zakupu oprogramowania na ka┼╝dy komputer oddzielnie.

Rozwi─ůzaniem tych wszystkich problemów jest w┼éa┼Ťnie system intranetowy. Przy tym system taki daje du┼╝e oszcz─Ödno┼Ťci finansowe, bowiem nie ma konieczno┼Ťci kupowania wielu licencji na ka┼╝de stanowisko oddzielnie oraz op┼éacania ró┼╝nych okresowych aktualizacji. P┼éaci si─Ö tylko jednorazowo za wykonanie systemu. Je┼╝eli pó┼║niej s─ů potrzebne jakie┼Ť modyfikacje, s─ů wyceniane i rozliczane niezale┼╝nie.

Czy to jest jakie┼Ť gotowe rozwi─ůzanie czy indywidualny program?
Ka┼╝dy system jest wykonywany indywidualnie zgodnie z potrzebami klienta. Nie ma w nim niepotrzebnych opcji, rozbudowanych nadmiernia formularzy czy zb─Ödnych raportów. Podczas pracy nad systemem wszystkie uwagi i pomys┼éy pracowników i kierownictwa s─ů brane pod uwag─Ö i wprowadzane w ┼╝ycie. Wszelkie b┼é─Ödy czy niedoci─ůgni─Öcia s─ů usuwane na bie┼╝─ůco.

A konkretnie to co mo┼╝na zrobi─ç w tym systemie?

Przyk┼éad - firma produkuj─ůca okna:

 • Osoby pracuj─ůce "w terenie" loguj─ů si─Ö do systemu i wprowadzaj─ů nowych klientów oraz zamówienia

 • Pracownicy w firmie widz─ů od razu nowe zamówienia, weryfikuj─ů je i przekazuj─ů do dzia┼éu produkcji.

 • Dzia┼é produkcji przekazuje produkt do wysy┼éki - oddzielnego modu┼éu pozwalaj─ůcego drukowa─ç np. listy przewozowe.

 • Dla ka┼╝dego klienta tworzy si─Ö historia zamówie┼ä jak i historia kontaktów.

 • Wygodna wyszukiwarka pozwala szybko znale┼║─ç zarówno wybrane zamówienie jak i konkretnego klienta

 • Dla ka┼╝dego pracownika mo┼╝na przypisa─ç dost─Öp do okre┼Ťlonych opcji.

 • Zamówienia mog─ů by─ç w ka┼╝dej chwili modyfikowane i uzupe┼éniane o nowe informacje.

 • Dla ka┼╝dego zamówienia mo┼╝na wystawi─ç faktur─Ö VAT. Dane znajduj─ůce si─Ö w systemie trafiaj─ů automatycznie do faktury - nie trzeba przepisywa─ç danych.

 • Faktury mo┼╝na drukowa─ç automatycznie lub hurtowo (np z ca┼éego miesi─ůca)

 • Ró┼╝ne raporty analityczne mog─ů pokazywa─ç zarówno bie┼╝─ůce zamówienia jak i ró┼╝ne wyniki finansowe czy statystyczne.

 • Je┼╝eli ksi─Ögowo┼Ť─ç prowadzi firma zewn─ůtrzna mo┼╝e mie─ç te┼╝ dost─Öp do systemu (do wybranych modu┼éów) i samodzielnie drukowa─ç ró┼╝ne dokumenty czy sprawdza─ç dane finansowe.

 • Reklamacje - s─ů wprowadzane na bie┼╝─ůco przez pracowników z zewn─ůtrz lub z wewn─ůtrz. Ka┼╝da reklamacja zawiera wszystkie informacje oraz jej histori─Ö.

 • Baza pracowników zawiera wszystkie informacje adresowe i osobowe oraz statystyki dzia┼éa┼ä pracownika

 • Urlopy pracowników - przedstawione graficznie pozwalaj─ů na bie┼╝─ůco sprawdzi─ç kto i kiedy ma urlop

 • Wyjazdy s┼éu┼╝obowe - rejestr wyjazdów i delegacji oraz grafik pokazuj─ůcy zaplanowane wyjazdy

 • Sekretariat - elektroniczny dziennik podawczy

 • Baza dokumentów firmowych - zamiast przesy┼éa─ç niezliczone ilo┼Ťci e-maili do pracowników wystarczy opublikowa─ç dany dokument w tym dziale. Ka┼╝dy pracownik b─Ödzie móg┼é pobra─ç zawsze aktualny dokument wtedy gdy b─Ödzie go potrzebowa┼é. Odpada konieczno┼Ť─ç gromadzenia tych samych dokumentów na wielu komputerach i problem ze znalezieniem aktualnej wersji.

Jak uruchomi─ç system w mojej firmie?
Je┼╝eli w firmie dzia┼éa sie─ç lokalna, wystarczy uruchomi─ç wewn─Ötrzny serwer www i zainstalowa─ç na nim system. Je┼╝eli firma nie posiada sieci lokalnej, lub nie chce jej wykorzystywa─ç do tego systemu - mo┼╝na skorzysta─ç z us┼éug firm hostingowych i zainstalowa─ç system na serwerze zewn─Ötrznym. Odpada wtedy ca┼éa obs┼éuga techniczna serwera, która spoczywa na firmie hostingowej.

Nie trzeba NIC instalowa─ç na komputerach pracowników. Wszyscy pracuj─ů w systemie za pomoc─ů przegl─ůdarki internetowej, w któr─ů jest wyposa┼╝ony obcnie ka┼╝dy system operacyjny (Windows, Linux, Mac). Odpada zatem problem zgodno┼Ťci systemów operacyjnych, zgodno┼Ťci oprogramowania i konieczno┼Ť─ç aktualizacji.
Z systemem mo┼╝na si─Ö po┼é─ůczy─ç z dowolnego komputera, czy to stacjonarnego czy laptopa.

Wewn─Ötrzny czy zewn─Ötrzny?
System mo┼╝e by─ç dost─Öpny tylko dla pracowników, którzy pracuj─ů w sieci wewn─Ötrznej firmy. Dost─Öp z zewn─ůtrz (z internetu) jest zablokowany. System nazywamy wtedy intranetowym.

Coraz cz─Ö┼Ťciej jednak system udost─Öpnia si─Ö te┼╝ na zewn─ůtrz. Czyli dost─Öp jest mo┼╝liwy zarówno z wewn─Ötrznej sieci jak i z internetu. Jest to system internetowy. Na ogól dost─Öp do ca┼éego systemu jest ograniczony - wymagane jest podanie loginu i has┼éa (indywidualnego dla ka┼╝dego pracownika). Zalet─ů tego rozwi─ůzania jest ci─ůg┼éy i nieograniczony dost─Öp do wszystkich informacji dla pracowników przebywaj─ůcych poza firm─ů (delegacje, wyjazdy s┼éu┼╝bowe, praca zdalna itd).

Zalety:

 • Jednolite i zawsze aktualne dane - jeden centralny serwer z którego s─ů pobierane dane

 • Dost─Öp z dowolnego komputera niezale┼╝nie od posiadanego systemu operacyjnego

 • Praktycznie brak wymaga┼ä sprz─Ötowych dla komputerów pracowników (wystarczy dzia┼éaj─ůca przegl─ůdarka internetowa) - nie trzeba kupowa─ç nowego sprz─Ötu

 • Nie trzeba nic instalowa─ç na komputerach pracowników

 • Nie trzeba aktualizowa─ç oprogramowania na komputerach - wszystkie aktualizacje i modyfikacje s─ů wgrywane tylko na serwer

 • Mo┼╝liwo┼Ť─ç pracy w systemie z dowolnego miejsca na ┼Ťwiecie i o dowolnej porze.

 • Niskie koszty ze wzgl─Ödu na brak op┼éat okresowych i licencyjnych

 • Bezpiecze┼ästwo danych - dane przechowywane s─ů na jednym zabezpieczonym serwerze. Kopie zapasowe s─ů tworzone okresowo i automatycznie. Wszelkiego rodzaju wirusy i konie troja┼äskie nie stanowi─ů tu zagro┼╝enia.

 • Modyfikacje i dodawanie nowych modu┼éów nie stwarza ┼╝adnego problemu i nie wi─ů┼╝e si─Ö w ogromnymi kosztami, jak w przypadku wielu gotowych aplikacji typu ERP czy CRM. Do systemu mam dost─Öp poprzez internet i w ka┼╝dej chwili mog─Ö wgra─ç poprawk─Ö czy modyfikacj─Ö.

Zasad─Ö dzia┼éania mo┼╝na podsumowa─ç okre┼Ťleniem: plug and play. W┼é─ůcz i pracuj.


Wersja do druku

Our site uses cookies to ensure technical functionality, gather statistics and enable sharing on social media platforms.

Tell me more