zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
CMS

Czy możliwa będzie w przyszłości zmiana szaty graficznej strony?

 

Tak. Ze wzglÄ™du na to ĹĽe elementy graficzne i elementy odpowiedzialne za kolorystykÄ™ sÄ… oddzielone od kodu strony, moĹĽna bez wiÄ™kszego problemu wykonać nowÄ… szatÄ™ graficznÄ…. OczywiĹ›cie jeĹĽeli nowy projekt posiada inny ukĹ‚ad strony, np inne umiejscowienie menu, inny rozklad elementów, bÄ™dzie to wymagaĹ‚o wiÄ™kszego nakĹ‚adu pracy. Ale nigdy nie wiÄ…ĹĽe siÄ™ to z wykonywaniem strony od poczÄ…tku.


Wersja do druku

Our site uses cookies to ensure technical functionality, gather statistics and enable sharing on social media platforms.

Tell me more