zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
CMS

Czy na wykonane strony udzielana jest gwarancja?

 

Tak. Na każdą wykonaną stronę udzielana jest 2-letnia gwarancja. Obejmuje ona niezwłoczne usunięcie wszelkich błędów i usterek na stronie wynikających z wadliwego działania oprogramowania strony.

Gwarancja nie obejmuje problemów technicznych samego serwera (to leży w gestii firmy hostingowej). Gwarancja nie ma zastosowania w wypadku gdy właściciel strony lub osoba przez niego upoważniona podjął działania, które spowodowały usunięcie lub zmodyfikowanie informacji umieszczonych na stronie. Gwarancja traci ważność w przypadku ingerencji osoby innej niż wykonawca w pliki odpowiadajace ze generowanie strony (PHP, Java Script) oraz w strukturę bazy danych.


Wersja do druku

Our site uses cookies to ensure technical functionality, gather statistics and enable sharing on social media platforms.

Tell me more