zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
CMS

Czy na wykonane strony udzielana jest gwarancja?

 

Tak. Na kaĹĽdÄ… wykonanÄ… stronÄ™ udzielana jest 2-letnia gwarancja. Obejmuje ona niezwĹ‚oczne usuniÄ™cie wszelkich bĹ‚Ä™dów i usterek na stronie wynikajÄ…cych z wadliwego dziaĹ‚ania oprogramowania strony.

Gwarancja nie obejmuje problemów technicznych samego serwera (to leĹĽy w gestii firmy hostingowej). Gwarancja nie ma zastosowania w wypadku gdy wĹ‚aĹ›ciciel strony lub osoba przez niego upowaĹĽniona podjÄ…Ĺ‚ dziaĹ‚ania, które spowodowaĹ‚y usuniÄ™cie lub zmodyfikowanie informacji umieszczonych na stronie. Gwarancja traci waĹĽność w przypadku ingerencji osoby innej niĹĽ wykonawca w pliki odpowiadajace ze generowanie strony (PHP, Java Script) oraz w strukturÄ™ bazy danych.


Wersja do druku

Our site uses cookies to ensure technical functionality, gather statistics and enable sharing on social media platforms.

Tell me more